Flygtrafiken från Sverige till Irak stoppas

lördag, 11 augusti 2007

Luftfartsstyrelsen har beslutat att tillsvidare upphäva tillstånden att flyga till och från flygplatser i Irak för de svenska flygbolag som idag bedriver regelbunden flygtrafik till och från Irak.

Orsaken till beslutet är att det kommit till Luftfartsstyrelsens kännedom att ett flygplan från det svenska flygbolaget Nordic Airways sannolikt blivit beskjutet vid start från Sulaymaniyya i Irak.

Även flygbolaget Viking Airlines som flyger till Erbil i Irak berörs av beslutet.

– Svenska flygföretag kommer inte att få trafikera rutterna tills vi kunnat klarlägga hur säkerheten kring flygplatserna i Irak ser ut. Vi upphäver tillfälligt det tillstånd de har att bedriva regelbunden trafik på de två flygplatserna, säger Eva Axne, ansvarig för luftfartsskydd vid Luftfartsstyrelsen.

Mer information:

Luftfartsstyrlesen
Viking Airlines
Nordic Airways
SVD